Οικονομολόγος

Ορισμός: Ο οικονομολόγος μελετά δεδομένα/στατιστικές, εντοπίζει/διερευνά τις τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνει τρόπους για την βελτίωση της λειτουργίας & της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος & την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των τάσεων.

Περιγραφή: Οι τάσεις που αναλύει ένας οικονομολόγος μπορεί να αφορούν τόσο την εθνική και διεθνή οικονομία, όσο και μία επιχείρηση ή ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Ο εντοπισμός των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει, την επιλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, την μελέτη των στοιχείων και την επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων με τις επιλεγείσες μεθόδους, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο οικονομολόγος, χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, μαθηματικών και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα, χρησιμοποιεί αρχές και μεθόδους της οικονομικής θεωρίας.

Το φάσμα των τομέων που μπορεί να καλύψει ένας οικονομολόγος είναι ευρύτατο. Ορισμένοι οικονομολόγοι απασχολούνται σε τμήματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, όπου προσπαθούν να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Άλλοι, ασχολούνται με τα διεθνή οικονομικά όπου και εξετάζουν τις τάσεις των αγορών στα οικονομικά συστήματα του εξωτερικού. Μπορεί ακόμα να ασχολούνται με την ανάλυση επιμέρους τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα την αγροτική οικονομική ή την οικονομική στον χώρο της εργασίας.

Ταυτόχρονα, συνδυάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας και συγκρίνουν τα αποτελέσματα αυτά, με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού. Έτσι, βοηθούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης να λάβει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική αυτής της επιχείρησης.

Η οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων ή των διαφόρων διεθνών οικονομικών οργανισμών, προτείνεται και διαμορφώνεται από οικονομολόγους. Αυτή η πολιτική έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Προϋποθέσεις άσκησης: Εφόσον επιθυμεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτείται άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Άδεια μπορούν να λάβουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, χρειάζεται να αγαπά την έρευνα και να διαθέτει υπευθυνότητα, οξυδέρκεια, μεθοδικότητα και ευστροφία. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Ο οικονομολόγος χρειάζεται να έχει καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική, τα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα. Επίσης η διορατικότητα, η ικανότητα να προσαρμόζεται στα πλαίσια ομάδων εργασίας και η έφεση στη διεξαγωγή ερευνών αποτελούν στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, η επαγωγική σκέψη, η ικανότητα για δουλειές γραφείου και η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων οικονομικών σχολών αποτελούν την κύρια πηγή στελεχών των οικονομικών και άλλων τμημάτων φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, ιδρυμάτων, κέντρων ερευνών και δημοσίων υπηρεσιών. Σε αυτούς τους χώρους απασχολείται η πλειοψηφία των οικονομολόγων. Οι απόφοιτοι σχολών μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικές θέσεις στους παραπάνω χώρους, υπό την επίβλεψη ανώτερων στελεχών.

Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικό γραφείο παροχής οικονομικών υπηρεσιών, φροντιστήριο, ή και να ασχοληθούν με την παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων. Τέλος, μπορούν να γίνουν καθηγητές  λυκείων, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η άσκηση του επαγγέλματος συνεπάγεται σημαντικό βαθμό ευθύνης, αφού σε οποιοδήποτε επίπεδο (ατόμου, επιχείρησης, τοπικού, εθνικού ή διεθνούς), η πτυχή των οικονομικών είναι πρωτεύουσας σημασίας. Όταν κατέχουν θέσεις με αυξημένες ευθύνες, ασχολούνται με την έρευνα ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικονομολόγοι εργάζονται κατά κύριο λόγο πολύ περισσότερο από το τυπικό καθημερινό ωράριο. Η εργασία που πραγματοποιούν είναι ημερήσια, καθιστική και πνευματική. Αυτό συνεπάγεται μικρή σωματική κούραση. Ακόμα, πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη εργασίας στα πλαίσια ομάδων ή συνεργασίας και συναλλαγών με συναδέλφους άλλων φορέων.

Ο εργασιακός του χώρος είναι αυτός του γραφείου και η ποιότητά του υψηλή, εξασφαλίζοντας –συνήθως- άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Όταν επιτύχει την αναρρίχηση σε υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, ή σταθερή πελατεία αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, οι αμοιβές του οικονομολόγου είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, κάτι που δεν συμβαίνει όταν βρίσκεται στα κατώτερα και μέσα κλιμάκια ιεραρχίας του χώρου εργασίας του.

Γενικά σχόλια: Ο οικονομολόγος μέσα στο πλαίσιο της επιστήμης του ασχολείται με συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και παραγωγικότητα, την πολιτική αμοιβών και τιμών, τον πληθωρισμό, το φορολογικό σύστημα, την απασχόληση, τον καταμερισμό εργασίας και με όλα εκείνα που αφορούν την οργάνωση και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης.

Τον επαγγελματία οικονομολόγο χαρακτηρίζει η οξυδέρκεια, η ευελιξία και η ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης στα φαινόμενα και προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.      

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)