Μουσικός

Ορισμός: Ο μουσικός είναι το άτομο που ασχολείται με την εκτέλεση ή και τη σύνθεση μουσικών έργων, καθώς και με τη μουσική παιδεία και διδασκαλία της μουσικής και των μουσικών οργάνων.

Περιγραφή: Ο μουσικός ασκεί βιοποριστικά το επάγγελμά του ως εκτελεστής μουσικού οργάνου, ως συνθέτης, ως δάσκαλος μουσικής θεωρίας καθώς και ως δάσκαλος μουσικού οργάνου. Η εργασιακή του απασχόληση μπορεί να μην είναι σε καθημερινή βάση.

Οι δραστηριότητες του μουσικού μπορεί να περιλαμβάνουν την εκτέλεση, τη σύνθεση και την ηχογράφηση μουσικών έργων, τη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων. Ακόμη, ο μουσικός μπορεί να εκπαιδεύει ομάδες – σύνολα και να αναλαμβάνει μουσικές παραγωγές.

Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του χρησιμοποιεί βασικά μουσικά όργανα φυσικού ήχου, μικρόφωνο και μηχάνημα αναπαραγωγής-ηχογράφησης, όπως κασετόφωνο, μαγνητόφωνο, ψηφιακούς και αναλογικούς δίσκους (dat), μικροδίσκους (md), προσωπικό υπολογιστή για εκτύπωση υλικού.

Το επάγγελμα του μουσικού απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία και ενασχόληση, καθώς και επιμονή. Οι επαγγελματίες μουσικοί ενισχύονται μερικές φορές από τον ΟΑΕΔ με επίδομα.

Νομοθετική κατοχύρωση: Υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα και γι’ αυτό το πρώτο που χρειάζεται είναι το ταλέντο, που πρέπει να συνοδεύεται με τις απαραίτητες γνώσεις. Ο μουσικός πρέπει να διαθέτει «μουσικό αυτί» για να ξεχωρίζει τις νότες, φαντασία, ευαισθησία, δεξιοτεχνία και κάποια υποκριτική ικανότητα. Η υπομονή και η επιμονή είναι απαραίτητα προσόντα για επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Σπουδές:

Μουσικές σπουδές παρέχονται  στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι σπουδές μπορούν επίσης να γίνουν σε ωδεία και ιδιωτικές σχολές στις οποίες διδάσκονται μουσικά όργανα, ορθοφωνία και φωνητική. Οι πλήρεις σπουδές διαρκούν περίπου οκτώ έτη. Η καθημερινή εξάσκηση θεωρείται απαραίτητη, η δε προϋπηρεσία και ιδίως η μαθητεία σε γνωστό και μεγάλο δάσκαλο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική εξέλιξη του μουσικού.

Το πτυχίο δεν είναι απαραίτητο τυπικό προσόν για τον επαγγελματία μουσικό.

Χρειάζεται ειδική άδεια άσκησης του επαγγέλματος που χορηγείται μετά από εξετάσεις σε Σύλλογο (Σωματείο) Μουσικών.

Σπουδαιότητα: Ο επαγγελματίας μουσικός έχει μουσική παιδεία και χαρακτηρίζεται από αγάπη και αφοσίωση για το αντικείμενο της εργασίας του. Ως συνθέτης, χρειάζεται να διαθέτει επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων σύνθεσης ήχου και ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακουστική ικανότητα, δημιουργική φαντασία και έμπνευση. Στην περίπτωση που εργάζεται ως δάσκαλος μουσικής, χρειάζεται να διαθέτει υπομονή, επιμονή και ικανότητα μετάδοσης. Ακόμη, η ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας είναι απαραίτητη όταν ο μουσικός είναι μέλος ορχήστρας.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μουσικός μπορεί να εργαστεί σε χώρους ψυχαγωγίας (θέατρα, κέντρα διασκέδασης ), στα ΜΜΕ, σε τουριστικές μονάδες, σε ωδεία παραδίνοντας μαθήματα μουσικής.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο μουσικός εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπως ωδεία, αίθουσες μουσικής, κατοικίες, κέντρα διασκέδασης και ορισμένες φορές σε αίθουσες ηχογραφήσεων. Το ωράριο εργασίας και οι συνθήκες εργασίας του μουσικού εξαρτώνται από το είδος και το χώρο της απασχόλησης. Σε αίθουσες ψυχαγωγίας εργάζεται βραδινές ώρες κάτω από σκληρές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Κατά περίσταση απαιτούνται ορισμένες μετακινήσεις, κυρίως για συναυλίες.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Σύνδεσμος Μουσικών Ελλάδας.

Γενικά σχόλια: Ο επαγγελματίας μουσικός έχει μακρόχρονη ενασχόληση με τη μουσική. Συνήθως ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο, που αναλαμβάνει να το διδάξει, ή να συμμετέχει με αυτό στην εκτέλεση μουσικών θεμάτων.

Ο μουσικός που ασχολείται με τη σύνθεση μουσικών κομματιών, βοηθείται πολύ με τη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων σύνθεσης ήχου και αντίστοιχων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα σύνθεσης ήχου και οι Η/Υ βοηθούν το μουσικό στη σύνθεση μουσικών κομματιών.

Η αγάπη και το μεράκι για τη μουσική, η αφοσίωση και η αυτοσυγκέντρωση κατά την εκτέλεση της εργασίας και η καλή ακουστική αντίληψη, χαρακτηρίζουν τον επαγγελματία μουσικό.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)