Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/10/2017

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έδρα :

Διεύθυνση Γραμματείας : Ναυαρίνου13Α, Ισόγειο ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 2103688198, FAX:2103688019

Σκοπός του τμήματος :

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν, στα πλαίσια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 ειδικότερα, ως αποστολή:

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
 • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Τα Προγράμματα Σπουδών των  Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης, Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο, Παιδαγωγική της ένταξης, Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Ακαδημαϊκός αλφαβητισμός, Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, Διδακτική της λογοτεχνίας, Διδακτική των κοινωνικών επιστημών, Τέχνες στην εκπαίδευση, Διδακτική των μαθηματικών, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύνδεση οικογένειας και σχολείου, Ψυχική υγεία και σχολείο, Μαθηματική ανάλυση, Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής (περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος), Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Εικαστικές τέχνες στο δημοτικό σχολείο, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευσηως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ακαδ. έτος 2017-18)  με 16 κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική
 • Κατεύθυνση 1: Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Κατεύθυνση 3: Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Κατεύθυνση 4: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
 • Κατεύθυνση 5: Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Κατεύθυνση 6: Ειδική Αγωγή
 • Κατεύθυνση 7: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική της Γλώσσας
 • Κατεύθυνση 8: Λογοτεχνία
 • Κατεύθυνση 9: Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης.
 • Κατεύθυνση 10: Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
 • Κατεύθυνση 11: Λαογραφία και Εκπαίδευση
 • Κατεύθυνση 12: Θέατρο και Εκπαίδευση
 • Κατεύθυνση 13: Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
 • Κατεύθυνση 14: Διδακτική των Μαθηματικών
 • Κατεύθυνση 15: Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Κατεύθυνση 16: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση. Περισσότερα στοιχεία

Επίσης το τμήμα προσφέρει και τα παρακάτω Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (Διιδρυματικό). Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ρητορική: θεωρία και πράξη (Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Διακρατικό) Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):