Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο  Πάτρας 

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Έδρα :

Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2  30100 Αγρίνιο

Τηλέφωνο:  26410 74121, 74108-9, 47151, Fax: 26410 74179,  Ε-mail: gramdeapt@cc.uoi.gr

Σκοπός του τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων  του Πανεπιστημίου  Πατρών παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροτικού και μεταποιητικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών 5ετούς διάρκειας στοχεύει: στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, στη δημιουργία νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, στην ορθολογική χρήση των αγροτικών και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, και στην αναζήτηση προϊόντων που να ανταποκρίνονται στο αίτημα της εποχής μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών  το οποίο παρέχει σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις μονάδες που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροδιατροφικά προϊόντα. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει παράλληλα μαθήματα οικονομικού, γεωπονικού και τεχνολογικού περιεχομένου.

Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, κ.ά.) και Marketing (Αρχές και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κ.ά.)
 • Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνές Εμπόριο), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Συνεταιριστική Οικονομία, Ανάλυση Τιμών), Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κ.ά.).
 • Γεωπονία (Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες), Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος (Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων) κ.ά.
 • Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 • Αντικείμενα βασικών επιστημών (Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία) και Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κ.λπ.).

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141880/Ζ1 (ΦΕΚ 4376 τ.Β΄/02.10.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οικονομικά (Μικροοικονομία – Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Συνεταιριστική Οικονομία και Ανάλυση Τιμών. Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής, κτλ.). Marketing (Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κτλ.). Περιφερειακή και διεθνής Ανάπτυξη των Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους: Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κτλ.). Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κτλ.). Γεωργία, Ζωική Παραγωγή, Διαχείριση Περιβάλλοντος, κτλ. Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες )
 • Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς
 • Ως ελεύθεροι  επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων  του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα  να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 20/09/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα  Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

Έδρα :

Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410 74232, 26410 91706 Fax:26410 91703 E-mail: gramdppnt@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.
Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

 • στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων
 • στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
 • στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία ώστε να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, στην σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού. Με δύο κατευθύνσεις:

 • Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της, Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων, Εφαρμοσμένη Μουσειολογία, Οπτικός Πολιτισμός, Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαφήμιση, Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις, Κοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Λειτουργικά Συστήματα σε Πολυμεσικά Περιβάλλοντα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τηλεματική και Νέες Τεχνολογίες, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογίες Διαδικτύου, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, με βάση τη δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
 • Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό και τη διαφήμιση, καθώς και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισμικής διαχείρισης.
 • Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
 • Οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
 • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
 • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
 • Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
 • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο-Internet) και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 • Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
 • Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Έδρα :

Διεύθυνση : Σεφέρη 2  Αγρίνιο. T.K. 30100

Τηλέφωνο : 26410 74112, Fax:  26410 74176 E-mail: gramdpfp@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 96/15-4-1998  και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος ήταν η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών με απόφαση του τμήματος από το 2009 όπως ρητά αναφέρετε στην επίσημη ιστοσελίδα του είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών των υφιστάμενων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Πολυτεχνείο Κρήτης – Χανιά και Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Ξάνθη). Η μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» κρίθηκε απαραίτητη καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του Τμήματος στο Τ.Ε.Ε. και αναγνώρισή του ως Τμήμα Μηχανικών με τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του. Στο μέλλον, μέσω της θεσμοθέτησης των αποφάσεών του από τα όργανα της Πολιτείας, θα δικαιώσει τις συλλογικές μας προσπάθειες για βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της εκπαίδευσης και καλύτερη θέση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141890/Ζ1 (ΦΕΚ 4376 τ.Β΄/02.10.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Φυσική, Οικονομία και Περιβάλλον, Βιολογία Φυτών, Κοινωνία και Περιβάλλον, Εισαγωγή στην Οικολογία, Περιβάλλον και Επιστήμη, Στατιστική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πληροφορική, Εισαγωγή στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυσική Γεωγραφία, Θεσμοί και Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Γεωργία και Περιβάλλον, Υδατικά Οικοσυστήματα, Χερσαία Οικοσυστήματα, Εδαφολογία, Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Βιολογική Ποικιλότητα, Μικροβιακή Οικολογία, Γενετική των Πληθυσμών, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα, Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Οικοτοξικολογία, Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών, Βιολογία της Διατήρησης, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι δυνατό να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς -τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα:

 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Κυβερνητικοί, μη κυβερνητικοί, Διεθνείς ή Ιδιωτικοί Φορείς-Οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Μελετητική Καριέρα
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Οικοτουρισμός
 • Επόπτες Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα
 • Κατασκευή έργων στο Δημόσιο (Πολεοδομία, Περιφέρειες, Νομαρχίες) και Ιδιωτικό Τομέα (Κατασκευαστικές εταιρείες)
 • Βιομηχανίες και εργοστάσια
 • Αναπτυξιακές Εταιρείες
 • Αγροτική Τράπεζα
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Οικονομικοί Αναλυτές Περιβάλλοντος στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/10/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο:  2610 969975, 2610 997586, 2610 969988 Fax: 2610 969990 E-mail: secretar@upatras.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικό-κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει όλα τα κύρια αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως το Μάρκετινγκ, η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και η Διοίκηση Παραγωγής. Μέσα από μία σειρά εργαστηριακών ασκήσεων, μελετών περιπτώσεων (case studies) και πρακτικών εφαρμογών παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές γνώσεις και να αποκτήσουν χρήσιμες πρακτικές δεξιότητες. Επιπλέον, το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Τα Πρόγραμμα  Σπουδών επιδιώκει την παροχή πολύπλευρων και χρήσιμων γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται στις λειτουργίες όλων των τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει μαθήματα βασικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :  

Ο απόφοιτός του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
 • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Φιλοσοφίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/02/2019

Πανεπιστήμιο Πάτρας

 Σχολή  Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα  Φιλοσοφίας

 Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Πατρών,  Τμήμα Φιλοσοφίας,  26500, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 997155, 2610 969300, 2610 969830,  Fax: 2610 969364, E-mail: philosophy@upatras.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ.179/06.09.1999) και άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1999. Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Επίσης την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.»

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανήκουν στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων και μπορούν να συμμετάσχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Στοχεύει δηλαδή στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία.

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί τόσο η ερμηνεία έργων του φιλοσοφικού κανόνα, όσο και η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων και απόψεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία, Νεότερη Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Παιδαγωγικά, Λογική, Αρχαία Ελληνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Πλάτων: Θεωρία των Ιδεών, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Γλωσσολογία, Κείμενα Αρχαίας Γραμματείας, Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας,  Ερμηνευτική – Φαινομενολογία, Kant: Γνωσιοθεωρία, Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, Θέματα Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας, Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Αρχαία ελληνική, Φιλόσοφοι 19ου – 20ου αιώνα, κ.α.   Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Κατά το Νόμο 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130 τ.Α΄/08.06.2007,  άρθρο 26, παράγραφο 3), οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών, δηλαδή στον κλάδο των φιλολόγων, συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 • Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής.
 • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
 • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα βιο-ηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φιλοσοφίας  ορίζονται ρητά  με το  Π.Δ. 55/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 46 τ. Α’/11.02.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018): (Μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Φαρμακευτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

 Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Φαρμακευτικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο

Τηλέφωνο: 2610 969334, 969332,  Fax: 2610 997728 E-mail: pharminf@upatras.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Φαρμακευτικής σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχοληθούν με την παραγωγή, την έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και κυρίως με την διάθεση φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα  Σπουδών έχει διάρκεια πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, για τους φοιτητές που φοιτούν στο Ε’ έτος σπουδών:  Κατά το πέμπτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν εάν θα εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία Πειραματική ή Διπλωματική Εργασία Βιβλιογραφική.

Να σημειωθεί επίσης ότι για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου. Η σχετική Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985  αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων  σε ορισμένες δραστηριότητες στο πεδίο της Φαρμακευτικής. Μερικές από τις ανωτέρω δραστηριότητες (που συνεπώς το Πρόγραμμα Σπουδών οφείλει να εκπαιδεύσει τον φοιτητή) είναι:

 • η παρασκευή της φαρμακευτικής μορφής ενός βιοδραστικού προϊόντος
 • η παρασκευή και ο έλεγχος βιοδραστικών προϊόντων
 • ο έλεγχος βιοδραστικών προϊόντων σε κατάλληλα εργαστήρια
 • η αποθήκευση, οι συνθήκες διατήρησης και η διανομή βιοδραστικών προϊόντων στους χώρους  πώλησης
 • η Παρασκευή, ο έλεγχος, η αποθήκευση, και η διάθεση βιοδραστικών προϊόντων στα φαρμακεία
 • η παροχή πληροφοριών και συμβουλών επί βιοδραστικών προϊόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Φαρμακευτικών τμημάτων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική Χημεία, Ποιοτική Αναλυτική Χημεία, Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες & Φαρμακευτική Νομοθεσία, Βοτανική, Κυτταρική Βιολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανατομία, Μοριακή Βιολογία, Στατιστική, Συνταγοτεχνία, Φαρμακολογία, Γενική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Βιοανόργανη και Βιοργανική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Φαρμακευτική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία, Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία, Φυσικά Προϊόντα, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Τοξικολογία, Καλλυντικά, Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία & Θεραπευτική, Υγιεινές Τροφές & Διαιτητικά Προϊόντα, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήριο ή φαρμακοβιομηχανίες, καθώς και για τη λήψη ειδικής άδειας ασκήσεως τον φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα», που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) η άδεια λαμβάνεται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον ειδικών τμημάτων του ΚΕΣΥ στην Αθήνα (ν.206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (ν. 1963/91). Οι εξετάσεις τις οποίες υφίστανται οι υποψήφιοι είναι πρακτικές και θεωρητικές.
Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φαρμακοποιού καθορίζονται ως εξής:

Δημόσιος τομέας : Δημόσιος υπάλληλος
Στην κατηγορία των Φαρμακοποιών δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Φαρμακοποιοί που εργάζονται σε δημόσια θέση, δηλαδή:

 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κ.α.)
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
 • Σε κεντρικές και περιφερειακές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
 • Στα φαρμακεία τον κρατικών νοσοκομείων.

Ιδιωτικός τομέας
Ελεύθερος επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο φαρμακοποιός που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικό του φαρμακείο σύμφωνα με το νόμο 19631/91 και ως προς την οργάνωση και συγκρότηση, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 312/92. Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), η οποία προϋποθέτει  ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Ιδιωτικός υπάλληλος
Ο Φαρμακοποιός ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να εργάζεται:

 • Σε Αντιπροσωπείες Φαρμακευτικών Οίκων του εξωτερικού ή σε Πρατήρια Ελληνικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
 • Ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες
 • Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου λειτουργούν φαρμακεία.

Εκπαίδευση  Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διαφορές ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητα τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Φαρμακείο ανοιχτό στο κόσμο. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη οδό αποκατάστασης των φαρμακοποιών. Οι περισσότεροι οπό τους φαρμακοποιούς της χώρας, συνολικά περί τους 8000, απασχολούνται στο χώρο αυτό. Υπάρχουν περίπου 7000 φαρμακεία.

Φαρμακαποθήκες. Απασχολούν επιστήμονες φαρμακοποιούς και υπάρχουν περίπου 250 φαρμακαποθήκες.
Νοσοκομεία
Α. Φαρμακείο Νοσοκομείου, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί: Κατά τον ισχύοντα νόμο, το φαρμακείο κάθε νοσοκομείου Λειτουργεί μόνο με την υπηρεσία φαρμακοποιού, και μάλιστα υποχρεωτικά θα πρέπει ανά 150 κλίνες, να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας φαρμακοποιός.
Β. Στο θάλαμο του νοσοκομείου, κλινικοί φαρμακοποιοί: Γρήγορα θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των φαρμακοποιών νοσοκομείου σε κλινικούς και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, για να εξασφαλιστεί φαρμακευτική περίθαλψη πληρέστερη, ασφαλέστερη και εξατομικευμένη, ανάλογα προς τη ιδιαιτερότητα κάθε ασθενούς (π.χ. φόλα, ηλικία, άλλες παθήσεις, παράλληλα λαμβανόμενα φάρμακο). Στον ισχύοντα νόμο για την οργάνωση νοσοκομείου προβλέπεται θέση ειδικών κλινικών φαρμακοποιών.

Κέντρα Υγείας
Το Κέντρο Υγείας είναι σημαντική μονάδα πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με ιατρικό προσωπικό που πρέπει να κυμαίνεται από 15 έως 45 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σε μια τέτοια μονάδα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι γίνεται διακίνηση φαρμάκων και άλλων σχετικών υλικών, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με το νόμο, η διακίνηση φαρμάκων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσα» φαρμακοποιού. Παρ’ όλα αυτά, στον κανονισμό για τη» οργάνωση Κέντρων Υγείας, μόνο δονητικά αναφέρεται η στελέχωση των φαρμακείων τους με φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός αυτός όμως, εκτός από την υπεύθυνη διακίνηση του φαρμακευτικού υλικού, θα μπορούσε και παραπέρα να αξιοποιηθεί στην κοινότητα, παρέχοντας στον πληθυσμό πληροφορίες και βοήθεια σε προβλήματα που τον απασχολούν, π.χ. σχετικά με ναρκωτικά ή με την ασφάλεια και τους κινδύνους από το φάρμακα.

Φαρμακευτική Βιομηχανία
Απασχολεί ή μπορεί να απασχολήσει φαρμακοποιούς στους τομείς της παραγωγής, το ελέγχου, της ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.   

Βιομηχανία Καλλυντικών
Αυτή ουσιαστικά, λόγω της φύσης της, είναι παραφαρμακευτική βιομηχανία, στην οποία ο φαρμακοποιός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Η βιομηχανία αυτή έχει ανάπτυξη στη χώρα μας.

Κρατική Διοίκηση (Κυρίως Υπουργείο Υγείας -Πρόνοιας), Νομαρχίες. Εδώ, οι Φαρμακοποιοί είναι υπάλληλοι στο Υπουργείο, κυρίως στη Διεύθυνση Φαρμακείων, στο Τμήμα Ναρκωτικών, καθώς και στο Υγειονομικά Κέντρα ως ελεγκτές φαρμακείων.

Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.) που Απασχολούνται  ως ελεγκτές.

Ένοπλες Δυνάμεις – Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί. Οι φαρμακοποιοί αυτοί απασχολούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε μεγάλες μονάδες, π.χ., μεραρχίες – τάγματα υγειονομικού, σε αποθήκες φαρμακευτικών υλικών, σε εργαστήρια.

Φαρμακευτική Έρευνα σε Κρατικά και άλλα Ερευνητικά Κέντρα Φαρμακευτική έρευνα γίνεται σε μερικά Κρατικά Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, σε μερικά ερευνητικά κέντρα μεγάλων νοσοκομείων, π.χ. Ευαγγελισμός, Άγιος Σάββας, θεαγένειο Αντικαρκινικό Ίδρυμα.

Βιομηχανία. Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, Βιομηχανία Ειδικών Τροφών, Βιομηχανία Επιδεσμικών και Χειρουργικών Υλών, και άλλων σχετικών υλών.  Παραπέρα, σε βιομηχανίες εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και άλλων γεωργικών φαρμάκων και αγροχημικών θα μπορούσαν να απασχολούνται και να αξιοποιούνται φαρμακοποιοί. Η βιομηχανία τροφίμων επίσης, αποτελεί πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και αξιοποίησης των γνώσεων των φαρμακοποιών. Αυτό δε γίνεται μέχρι τώρα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. τη Γερμανία, όπου στο βιομηχανικό αυτό κλάδο προτιμώνται ειδικώς φαρμακοποιοί.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα  :

 • Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήρια ή φαρμακοβιομηχανίες απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στην Αθήνα (Ν. 206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (Ν. 1963/91).
 • Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος (Ν. 1963/91) χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός  Σύλλογος.  web site: www.pfs.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών.  web site:  http://www.pepharm.gr/

Επιστήμης των Υλικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2018

 Πανεπιστήμιο  Πάτρας

Σχολή  Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο

Τηλέφωνο: 2610 969922 και 2610 969345 Fax:  2610 969368 E-mail : mscisecr@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών ιδίως στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο της Χημείας και της Φυσικής, ειδικότερες και διαρκώς διευρυνόμενες περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας ενώ τα Μαθηματικά αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν την συμπεριφορά της ύλης.

Ο όρος Επιστήμη των Υλικών περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη, πειραματική και θεωρητική, της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, τον σχεδιασμό και την χημική σύνθεση μορφών με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης. Μερικές από τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη των Υλικών αφορούν τον σχεδιασμό μιας συνεχώς εμπλουτιζόμενης ποικιλίας υλικών με χρησιμότητα σε διάφορες ιατρικές εφαρμογές.

Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος, εδράζεται στον πολυδιάστατο διεπιστημονικό κλάδο της Επιστήμης των Υλικών «συνδυάζει» γνωστικά αντικείμενα, αναλύει και δημιουργεί νέες δομές υλικών με πρωτόγνωρες, καινοτόμες ιδιότητες, που επηρεάζουν όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα από τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, του περιβάλλοντος, και την ιατρική. Στηρίζει έτσι τον ανθρώπινο πολιτισμό σε κρίσιμο βαθμό, ώστε να αποτελεί ένα στοιχείο απαραίτητο για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογική αιχμή στον τομέα των Υλικών, αρχίζοντας από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων της ύλης σε νανοσκοπικό επίπεδο και προχωρώντας στην εφαρμογή, είναι βασικές προϋποθέσεις για την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων καινοτομίας και του μελλοντικού πολιτισμού εν γένει.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και μοναδικές δυνατότητες κάθετης ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ενσωματώνει δράσεις σχεδίασης και μοντελοποίησης της δομής, μελέτης θεμελιωδών φαινομένων, ανάπτυξης μεθοδολογίας σύνθεσης και ανάλυσης καινοτόμων νανοϋλικών, νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, καθώς και σχεδίασης και κατασκευής μικρο- και νανο-δομών και λειτουργικών διατάξεων με έμφαση σε εφαρμογές φωτονικής, ηλεκτρονικής, ενέργειας και βιοϊατρικής.

Η εκπαίδευση και η έρευνα του Τμήματος είναι σε άμεση σχέση με τις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και τις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γεωλογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Εργαστήριο Φυσικής, Χημεία, Επιστήμη των Υλικών, Εργαστήριο της Επιστήμης των Υλικών, Βιολογία Κυττάρου, Φυσικοχημεία, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Θεωρία Πιθανοτήτων και  Στοχαστικές Διαδικασίες, Ειδικά Θέματα Μηχανικής,  Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική,  Στοιχεία Μοριακής  Φυσικής και Κβαντικής Χημείας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ενδεικτικά:

1. με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών όπως :

 • (α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά,
 • (β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά,
 • οπτικά, οπτοηλεκτρονικά, φωτονικά υλικά, πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες,
 • (γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική.

Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών,

2. σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,

3. ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών,

4. ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών,

5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα−δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών,

6. ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και

7. ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων

 • του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και
 • του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

προβλέπονται στο Π.Δ. 45 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58 τ.Α’/08.04.2009.   Αξίζει να σημειωθεί  παρά την δημοσίευση του   Π.Δ. 45  στο ΦΕΚ 58, τεύχος Α’ στις 08-04-2009, εκκρεμεί   ακόμα από τις αρμόδιες  υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  η αντιστοίχηση – ένταξη των  πτυχιούχων   σε κλάδο (ΠΕ)  εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ  και Πληροφορικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 996941, 2610 997585, 2610 997586,  2610 997220  Fax: 2610 993469 E-mail: secretary@ceid.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα σκοπό έχει την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τα συστήματα των Η/Υ, την αρχιτεκτονική σχεδίαση και το υλικό τους, με την σχεδίαση λογισμικού, καθώς και με θέματα συστημάτων πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Kατευθύνσεις : 

Με αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), οι φοιτητές του τμήματος γνωρίζουν ήδη ότι θα συμμετέχουν στην εξέλιξη και την εφαρμογή της πιο εντυπωσιακής τεχνολογικής επανάστασης που γνώρισε η ανθρωπότητα. Αυτήν που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και μετασχηματίζει την ανθρώπινη κοινωνία σε Κοινωνία της Πληροφορίας και Κοινωνία της Γνώσης, με την εισαγωγή και διευρυνόμενη χρήση νέων Κοινωνικών Δικτύων, την καθιέρωση Επικοινωνίας από Παντού, αλλά και την ανάδειξη νέων προβλημάτων με παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που περιμένουν τη συμβολή μας στη λύση τους, όπως το Ψηφιακό Χάσμα, ο Ψηφιακός Αναλφαβητισμός, η Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ” επιλογήν υποχρεωτικά. Από το 4ο εξάμηνο σπουδών και μετά, ο φοιτητές μπορούν επιπρόσθετα να παρακολουθήσουν και μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων που προσφέρονται στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.  

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό,  Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Θεωρία Κυκλωμάτων, Βασικά Ηλεκτρονικά,  Γραμμική Άλγεβρα,  Οντοκεντρικός Προγραμματισμός,  Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης, Διακριτά Μαθηματικά,  Εισαγωγή στους Αλγορίθμους, Πιθανότητες,  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης, Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών, Δομές Δεδομένων,  Παράλληλη Επεξεργασία,  Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων,  Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη,  Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό, Διδακτική της Πληροφορικής, Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος,  δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών  Η/Υ και Πληροφορικής (και συναφείς πληροφορίες) :

 • Οι απόφοιτοι  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.  στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)»
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα    των   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α’ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού,
 • καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’), και  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων προβλέπονται Π.Δ. 372/03.12.1997 ΦΕΚ 243, τ.Α’. «Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης», Π.Δ.82/2000 (ΦΕΚ 72, τ.Α’/10.03.2000).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Μηχανικών Η/Υ  και Πληροφορικής Παν. Πατρών. web site: http://alumni.ceid.upatras.gr/
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. web site: http://www.epe.org.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας  Υπολογιστών

 Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 996420 Fax: 2610 991720 E-mail: secretary-grad@ece.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  Τεχνολογίας Υπολογιστών σκοπό έχει να αναδείξει  επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πάτρας, αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και το ερευνητικό έργο του Τμήματος διαρκώς αναβαθμίζεται. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή του Τμήματος σε Κοινοτικά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, το πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις:

Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  Τεχνολογίας Υπολογιστών το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και  με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις  φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα, του ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει κοινά μαθήματα στα πρώτα 6 εξάμηνα. Στο 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται με βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους Κύκλους Σπουδών: α). Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας β). Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας γ).  Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών δ).  Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Λογισμός, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμός, Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Διαφορικές Εξισώσεις, Ηλεκτρολογικά Υλικά, Ψηφιακά Συστήματα, Ενεργειακή Τεχνολογία, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μετάδοση Θερμότητας, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ευφυή Συστήματα Ρομπότ, Βάσεις Δεδομένων, Βιομηχανική Πληροφορική, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ψηφιακά Φίλτρα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα, Ασύρματος Τηλεπικοινωνία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Κινητή Ραδιοεπικοινωνία, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Mηχανικός &  Τεχνολόγίας Υπολογιστών  μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Τεχνολογίας Υπολογιστών σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

πηγή: Unique Minds GR

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

Χημικών Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

 Πανεπιστήμιο  Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Καραθεωδόρη 1, Πανεπιστημιούπολη 265 00, Πάτρα  

Τηλέφωνο: 2610 997580, 993466, 969500-3 Fax:  2610 997849 E-mail : secretary@chemeng.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 834/1977 (ΦΕΚ 271 τ.Α’/20.09.1977) και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979, κατά το οποίο εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές.

Το Τμήμα εκπαιδεύει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, το Τμήμα οφείλει να προετοιμάζει τους αποφοίτους του στις νέες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Ως απόρροια των ανωτέρω:

Αποστολή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

 1. η εκπαίδευση των φοιτητών στη χημική μηχανική και τη χημική τεχνολογία από το προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο και
 2. η παραγωγή γνώσης στην επιστήμη της χημικής μηχανικής.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Χημική Μηχανική είναι μια επιστημονική περιοχή σε διαρκή αναζήτηση νέων εφαρμογών των μεθόδων και της τεχνολογίας που αρχικά αναπτύχθηκαν για την παραγωγή παραδοσιακών χημικών προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα. Χωρίς ποτέ να αμελήσει τη Χημική Βιομηχανία και γενικότερα την μαζική παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων, πρωτοστατεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών, ήπιων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και νέων μεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι χημικοί μηχανικοί διευρύνουν όλο και περισσότερο το πεδίο τους συμβάλλοντας καταλυτικά στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα έξυπνα υλικά και η βιολογική μηχανική. Όπως είναι φυσικό οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε επίσης σημαντικές αλλαγές του περιεχομένου και των αναλογιών των συστατικών του προγράμματος σπουδών καθιστώντας το ευρύτερο και διεπιστημονικότερο από όλες τις επιστήμες μηχανικού.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης η θέση του χημικού μηχανικού στη διεθνή αγορά εργασίας είναι εξαιρετική (π.χ. πρόσφατη έρευνα του Institution of Chemical Engineers (IChemE) δείχνει ότι είναι το δεύτερο καλύτερα αμειβόμενο επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο) και το πεδίο δραστηριοτήτων του πολύ ευρύτερο από το ήδη ευρύ επιστημονικό του πεδίο. Χημικούς μηχανικούς θα συναντήσετε στη χώρα μας και στο εξωτερικό στη βιομηχανία, στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα αλλά θα τους βρείτε ασφαλώς και στις υπηρεσίες, στην τεχνική υποστήριξη πωλήσεων, στη διασφάλιση ποιότητας, ακόμα και στις τράπεζες ή στη βιομηχανία πληροφορικής.

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση – διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Aνόργανη Xημεία, Mαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Αναλυτική Xημεία, Εφαρμοσμένα Mαθηματικά, Εφαρμογές H/Y, Θερμοδυναμική, Οργανική Xημεία, Ισοζύγια Mάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Τεχνική Mηχανική – Αντοχή Yλικών, Φαινόμενα Μεταφοράς, Στατιστική, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Επιστήμη Yλικών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων, Σχεδιασμός Xημικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης, Δυναμική Προσημείωση Διεργασιών Xημική Mηχανική, Kαταλυτικές Διεργασίες, Tεχνο – οικονομική Mελέτη, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία: 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας / ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος..

Σκοπός των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων (project management) και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας)..
Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό, οι απόφοιτοι Χημικοί Μηχανικοί θα πρέπει να καταλαβαίνουν απόλυτα τη χημεία και την κινητική των αντίστοιχων αντιδράσεων, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των χρησιμοποιουμένων υλικών, καθώς και τις βάσεις της θερμοδυναμικής και της μεταφοράς μάζας και ενέργειας. Αυτά τα θέματα, επομένως, αποτελούν τον κορμό των σπουδών του Χημικού Μηχανικού. Oι απόφοιτοι πρέπει να έχουν μια κατανόηση των βασικών οικονομικών μεγεθών και εννοιών, του σχεδιασμού με υπολογιστή και του ελέγχου και βελτιστοποίηση των διεργασιών. Πρέπει επίσης να έχουν γερές βάσεις μαθηματικών και προγραμματισμού ώστε να μπορούν να ποσοτικοποιούν το σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις τους. Αυτά τα θέματα επομένως, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σπουδής του Χημικού Μηχανικού. Τέλος, οι Χημικοί Μηχανικοί πρέπει να είναι ενήμεροι και ευαίσθητοι στον κόσμο γύρω τους και για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει την παρακολούθηση μη-τεχνικών επιλογών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν θέματα εκτός του περιεχομένου του Χημικού Μηχανικού.

Ο  Χημικός  Μηχανικός  μπορεί να εργαστεί :

 • σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων.
 • Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών,
 • στην εκπαίδευση ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 8 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Το Ντοκυμαντέρ αυτό προβάλει την δραστηριότητα των τελευταίων 100 ετών του McKetta Department of Chemical Engineering στο Univeristy of Texas at  Austin. Η ιστορία του είναι χαρακτηριστική  της εξέλιξης της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού και της διαρκούς πρωτοποριακής επέκτασης του σε νέες περιοχές. Είναι πολύ χρήσιμο για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν τι είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού. Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους είναι και ο Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματός Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής στο Austin, Νίκος Πέππας.

.Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών.  web site:    http://www.psxm.gr/