Βαλκανιολόγος

Στοιχεία απο την μονογραφία του  Βαλκανιολόγου

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης των βαλκανικών λαών, ιδίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο, καθώς και της θέσης τους στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο Βαλκανιολόγος διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προσδιόρισε τις μετέπειτα διπλωματικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των βαλκανικών κρατών και επέφερε τεράστιες και πολυεπίπεδες μεταβολές τόσο στο εσωτερικό των κρατών αυτών όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ιδιαίτερο αντικείμενο ερευνάς του αποτελούν θέματα, όπως οι εθνοτικές διαφορές που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της κατοχής και τα συνακόλουθα προβλήματα συνοχής των βαλκανικών κρατών, οι οικονομικές καταστροφές και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση, η εξάρτηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις, το πολιτικό στίγμα αριστεράς και δεξιάς, ο συμβολικός ρόλος της Αντίστασης και του δωσιλογισμού, η κληρονομιά του εβραϊκού ολοκαυτώματος κ.ά. Ακόμη, ο συγκεκριμένος ειδικός ασχολείται με την ανάλυση της οικονομικής κυρίως και της θεσμικής δευτερευόντως προόδου που έχουν επιτύχει οι βαλκανικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ένταξης τους στην Ε.Ε., καθώς και τις άμεσες επιπτώσεις από την (πλήρη) ένταξη τους στην Ε.Ε.

Επίσης, εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη διαδικασία αυτή, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της Ν.Α. διεύρυνσης για την ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα, ο Βαλκανιολόγος εξετάζει την παρουσία των κρατών των Βαλκανίων στη σύγχρονη διεθνή ζωή, όπως αυτή προκύπτει από τις μεταξύ τους διμερείς σχέσεις καθώς και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς περιφερειακής (βαλκανικής), ευρύτερης ευρωπαϊκής και οικουμενικής εμβέλειας.

Τέλος, μελετά και αναλύει μια σειρά από άλλα θέματα, όπως ο ρόλος του Διεθνούς Δικαίου στην επίλυση των διεθνών κρίσεων στα Βαλκάνια, το επιχειρησιακό περιβάλλον και οι προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας στον βαλκανικό χώρο, η δυνατότητα Διαβαλκανικής και Παρευξείνιας οικονομικής συνεργασίας, η μακροοικονομική πολιτική των βαλκανικών χωρών, η αρχιτεκτονική κληρονομιά στα μεταπολεμικά Βαλκάνια κ.ά. 

 

Συνθήκες Εργασίας:

 

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και σχολικής τάξης, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου ή ως ερευνητής, σε χώρους γραφείων ή βιβλιοθηκών σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του αλλά και να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης γύρω από θέματα εθνικού, βαλκανικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες (Ιστορικούς, Λαογράφους, Εθνολόγους κ.ά.) για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 

 

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται σήμερα χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος

Η αγάπη για το διάβασμα, η κριτική ικανότητα, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, το ανοιχτό μυαλό, η ερευνητική διάθεση, η παρατηρητικότητα, η πρωτοτυπία σκέψης, η συνέπεια, η επιστημονική περιέργεια και η ιδιαίτερη μεθοδικότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, ο συγκεκριμένος ειδικός χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις ιστορίας, κοινωνικής και πολιτιστικής ανθρωπολογίας, εθνογραφίας, κοινωνιολογίας και αρχαιολογίας και να διακρίνεται από ευελιξία σκέψης, οξυδέρκεια, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, αντικειμενικότητα υπευθυνότητα και αμεροληψία.

 

 

 Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/09/2018

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση : Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο : 2310 891248, 2310 891281, 2310 891453,  Fax : 2310 891280  E mail: msasecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των Τμημάτων είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη Μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η υψηλή και ολοκληρωμένη κατάρτιση του καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας αποτελεί τον γινόμενο όρο της ουσίας, ως προς την φυσιογνωμία, την λειτουργία και προοπτική του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Η αντιστοιχία του τμήματος, με τα πανεπιστημιακά μουσικά Τμήματα εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής κ.ά.), αποτελεί ουσιώδες επιστημονικό κριτήριο και παράλληλα τεκμήριο ακαδημαϊκής – εκπαιδευτικής καινοτομίας ως προς την ίδρυση (1996), την λειτουργία (1998) και τους σκοπούς του στην Ελλάδα.

Στόχος, επομένως, και προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος (όπως απορρέει άλλωστε από τις επιταγές του ιδρυτικού του νόμου), είναι η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης αφενός, των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης, καθώς και της εξαγγελτικής – παραστατικής πράξης και αφετέρου, των παραμέτρων της μουσικής δημιουργίας και μελοποιϊας, εκφραζομένων από τους τομείς της Σύνθεσης και αντίστοιχα της Ποιητικής (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιϊα – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική) σε συνδυασμό, με την προσήκουσα θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους που προσδιορίζει αντίστοιχα το εύρος και η εμβέλεια των οικείων Κατευθύνσεων, κατά την διακριτή φυσιογνωμία και ιδιαιτερότητά των.

Σε συνέπεια με τον διακριτό ρόλο και τους προγραμματικούς του στόχους, το Τμήμα προάγει την δημιουργία πρότυπων μουσικών συνόλων, όπως Oρχήστρας, Xορωδίας, Συνόλων Παραδοσιακής Μουσικής και άλλων οργανικών και φωνητικών Συνόλων, που μπορούν να αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία στα μουσικά δρώμενα διεθνούς εμβέλειας, προβάλλοντας ιδιαίτερα τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής όπως αυτός διαμορφώνεται διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Λόγω της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και της εγνωσμένης αντιστοιχίας, το Τμήμα ΜΕΤ αποτελεί σε ιστορική προοπτική, την απαρχή της καλλιέργειας της μουσικής τέχνης στον πανεπιστημιακό τομέα των Α.Ε.Ι., συμβάλλοντας ενεργά στην προαγωγή της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διάρκεια σπουδών :4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών σε αρμονία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την φύση του αντικειμένου που θεραπεύει το τμήμα, επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους, τους συναφείς με τις καθορισμένες Κατευθύνσεις του απονεμόμενου πτυχίου:

 • Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής
 • Βυζαντινής Μουσικής
 • Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
 • Σύγχρονης Μουσικής

για την ολοκληρωμένη μουσική και καλλιτεχνική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση την επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωση των πτυχιούχων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική, Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής, Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία, Ελληνική Δημοτική Μουσική, Μουσική Ακουστική, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Εθνομουσικολογίας, Μουσική Παιδαγωγική, Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ, Αρμονία, Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας, Ιστορία και Επιστημολογικά Προβλήματα της Μουσικολογίας, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση, Πιάνο, Βυζαντινή Μουσική, Τραγούδι και Χορωδία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μουσική Εικονογραφία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Μουσικής, Συστήματα Μουσικής Αγωγής, Εξελικτική Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ξένη Γλώσσα, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Σύμφωνα του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018)  η εισαγωγή σπουδαστών,  από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο:

θα γίνονται κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Πιο αναλυτικά

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • στην εκπαίδευση, δημόσια  (Γενικά και Μουσικά Σχολεία) και ιδιωτική (ωδεία, μουσικές σχολές)
 • σε ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς
 • ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, κινηματογράφο
 • στούντιο ήχου και εικόνας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων
 • βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους και μουσεία
 • σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, και σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή
 • σε χορωδίες και ιερούς ναούς
 • μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μουσικολόγου είναι τα αντίστοιχα του μουσικού, ενώ ακολούθως υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.
 • Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   και  το   ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 τ.Β΄/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία,  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόσον είναι διορισμένος στο Δημόσιο.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:


.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 21/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891376,  2310 891527, 2310 891375 Fax : 2310 891377 E-mail: bsosecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα» (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).

Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα (Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαμβάνει τρία σκέλη:

 • Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο που περιλαμβάνει τις οικονομικές και νομικές επιστήμες.
 • Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαμβάνει τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες.
 • Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα και με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή να μελετά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών κρατών με την Ελλάδα και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των κρατών αυτών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την επιλογή της βασικής γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση: Τουρκικά (Βαλκανική και Ανατολική κατεύθυνση) ή Ρωσικά (Σλαβική κατεύθυνση). Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται:

 • Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, και
 • Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχές Μικροοικονομικής, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και την Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Αρχές Μικροοικονομικής, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα, Τουρκική Γλώσσα, Εισαγωγή στις Ανατολικές Σπουδές, Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία, Μικροοικονομία, Συγκριτική Πολιτική, Κοινοτικό Θεσμικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης, Εθνικά Κινήματα και συγκρότηση εθνικών κρατών στα Βαλκάνια (19ος-20ος αιώνας), Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομία, Διεθνείς Σχέσεις στην Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή , Εθνογραφίες των Βαλκανίων, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Γλώσσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία, Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομικά της Μετάβασης ΙΙ, Λαοί και Ιστορία της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:

 • Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών. Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα  Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής  γλώσσας.
 • Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των σύγχρονων οικονομικό-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.
 • Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (της κατεύθυνσης Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις)  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών και Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών εξαρτώνται από τον εργασιακό τους χώρο και δεν προβλέπονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος (2014) (στα αγγλικά).

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891258, 2310 891253, 2310 891339, Fax : 2310 891257 E-mail: espsecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο.
Ειδικότερα, οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 • Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

 • Συνεχούς Εκπαίδευσης και
 • Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, διάρκειας ενός και τριών ετών αντιστοίχως. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες και τη στατιστική.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης.

Στην κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και τον κόσμο, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές), επαγγελματική ένταξη ΑμεΑ κ.ά.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε χώρους παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε φορείς ειδικής αγωγής. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι μία εμπειρική έρευνα ή μια συνθετική μελέτη και αφορά σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Γενική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,  Ξένη γλώσσα, Εισαγωγή στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α, Εξελικτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Ψυχολογία, Εννοιολογική Ανάπτυξη στα Μαθηματικά και Λογική Σκέψη, Ελληνική Γλώσσα και Διδακτική της, Διδακτική και Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Εφαρμοσμένη Στατιστική Γνωστική Ψυχολογία της Μάθησης, Εκπαιδευτική  Πολιτική και Εκπαιδευτικές  Μεταρρύθμιση, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μαθησιακές δυσκολίες,  Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Νοητική Υστέρηση, Λογοπαθολογία, Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των Α.Μ.Ε.Α., Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα, Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, Νευροψυχολογία, Ψυχοκινητικές Διαταραχές και Εκπαίδευση, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.

Η  κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν :

Α) Κατεύθυνση Συνεχής Εκπαίδευση
 Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008:

« Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχής Εκπαίδευση» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλον επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων   προγραμμάτων ».

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχής Εκπαίδευση» έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση, ανάπτυξη, διαμόρφωση και αξιολόγηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών και στη διοίκηση μονάδων ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, απασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων
 • σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση μειονοτικών ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ως μάνατζερ και σύμβουλοι
 • σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.

Β) Κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008:

« Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ ».

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται :

 • με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση,
 • ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων παιδαγωγικής παρέμβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, στο  Νόμο 3699/2008, άρθρο 20 που έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α’/02.10.2008.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής: web site : http://www.satea.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site:  http://www.doe.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site:  http://www.olme.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.  web site: http://poseepea.blogspot.gr/

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/10/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

 Τμήμα  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891218, 2310 891217 Fax : 2310 891290 E-mail: daisecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

 Αποστολή του Τμήματος είναι:

 • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
 • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του ιδιωτικού Τομέα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν  να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές, επιλογής μίας από τις δύο κατευθύνσεις σπουδών που διαθέτει: α). Εφαρμοσμένη Πληροφορική β). Διοίκησης Τεχνολογίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Οικονομικών Πανεπιστημιακών τμημάτων Πληροφορικής  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ανώτερα Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Aσύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πιθανότητες & Στατιστική, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Λογικός – Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Πληροφορίας – Κωδικοποίηση, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτική Μεταγωγή, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, Διδακτική της Πληροφορικής,  κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  του  τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν  γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη  συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας..

Επίσης, οι  πτυχιούχοι  του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  σύμφωνα με το άρθρο 3  του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 •  την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.
  Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
 • Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψηφίους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.
 • Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
  Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι και των δυο κατευθύνσεων του Τμήματος  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο οικονομικός τομέας και γενικότερα το επάγγελμα του οικονομολόγου αδιαμφισβήτητα έχουν επηρεαστεί βαθιά από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ευρέως διαδεδομένη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Νέες οικονομικές δυνάμεις (χώρες και όμιλοι εταιρειών) οι οποίες έχουν αναδυθεί και κυριαρχούν στο σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι, στηρίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ανάπτυξή τους στη τεχνολογική αυθεντία, την ανάπτυξη hardware και software, τις εφευρέσεις, την βιομηχανική πολιτική και παραγωγή που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ειδικότερα, στον κλάδο της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εισχωρήσει και διαφοροποιήσει ριζικά τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009).  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Π.Δ. 347 (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 268  (Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α΄/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/07/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Τμήμα  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891461, 2310 891607, 2310 891441  Fax : 2310 891278 E-mail: finsecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που θα ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών πετυχαίνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση τον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών επιστημών και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλίας σειράς νομικών μαθημάτων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Η λογιστική / χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση. Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των ποσοτικών, διοικητικών (management), πληροφοριακών συστημάτων και νομικών.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται στον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Παρέχεται εξειδικευμένη διδασκαλία όλων των τομέων της λογιστικής (κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, προϋπολογισμός, κοστολόγηση, διοικητική λογιστική, φορολογία) καθώς και της χρηματοοικονομικής (θεωρία χαρτοφυλακίου, λειτουργία χρηματιστηρίου, παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, τραπεζική κ.α.).

Τα 4 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: α). Λογιστικής και Φοροτεχνικής β). Χρηματοοικονομικής.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Στατιστική για διοίκηση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη διοικητική των επιχειρήσεων, Μαθηματικά για διοίκηση επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Αστικό δίκαιο, Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική λογιστική, Εμπορικό δίκαιο, Πληροφοριακή οργάνωση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Χρήμα και τράπεζες, Μηχανογραφημένη λογιστική, Δίκαιο αξιόγραφων, Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων – Φορολογία εισοδήματος, Διεθνής χρηματοδότηση, Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, Εφαρμογές φορολογικής λογιστικής, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Διοίκηση ολικής ποιότητας, Στοιχεία λογιστικού δικαίου, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Κοστολόγηση και Λογιστική κόστους, Στρατηγικό μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Πληροφορικά Συστήματα, Τραπεζική Διοικητική, κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές.

Ο απόφοιτός του τμήματος μπορεί να εργαστεί  στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα:

 • σε Λογιστήρια και Οικονομικές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεων
 • σε Τράπεζες, στο Χρηματιστήριο, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.), σε Οργανισμούς και
 • σε Οικονομικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής ένωσης,
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής, είναι  άτομο με τα οποίο θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος έχει  τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθεί επιτυχώς:

 • στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.
 • σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.
 • σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018)  και Υ.Α.   αριθμ. 117514/Ζ1 (ΦΕΚ 2784 τ.Β΄/12.07.2018) :

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891452,  2310 891451, 2310 891454 Fax: 2310 891285, 2310 891307 E-mail: iessecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές, με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών, οικονομικών και πολιτικών Σχέσεων.

Αποστολή του Τμήματος είναι η μελέτη και η διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα στη στελέχωση υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/ Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα οποία είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές, με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών, οικονομικών και πολιτικών Σχέσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 • Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Στατιστική, Ξένη Γλώσσα, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Μικροοικονομική Ανάλυση, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Οικονομετρία, Διεθνές ΜΑNAGEMENT, Διεθνές ΜARKETING, Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ευρωπαϊκή Θεσμική Ανάπτυξη και Εθνικό Συμφέρον, Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία, Συγκριτική Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά στην Ευρώπη: Ευρωεκλογές και Εθνικές Εκλογές, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική : Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη. κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Για την εισαγωγή στο  τμήμα αυτό απαιτείται  επιπλέον εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα Αγγλική Γλώσσα ή Γαλλική Γλώσσα ή Γερμανική Γλώσσα ή Ιταλική Γλώσσα.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματός μπορούν να εργαστούν :

 • Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.
 •  Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), Unite Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.
 • Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας». Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).
 • Προξενεία και πρεσβείες (κατόπιν αποφοίτησης από τη Διπλωματική Ακαδημία).
 • Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).
 • Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.
 • Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ).
 • Μ.Μ.Ε.
 • Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλματος), ενώ οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site:http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site:http://hpsa.gr..

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/10/2018

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891214, 2310 891212, 2310 891213, 2310 891283 Fax: 2310 891282 E-mail: basecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.
Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Για την επίτευξη της αποστολής του τμήματος και ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων ενδιαφερόντων των μελλοντικών αποφοίτων του, το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαμορφωμένο σε δύο κύκλους:

Πρώτος κύκλος: Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει το πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Βασικά Μαθήματα: Ποσοτικά, Οικονομικά, Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκαιο (και ξένη γλώσσα).
 • Μαθήματα Υποδομής: Μάνατζμεντ, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Λειτουργιών.

Δεύτερος κύκλος: Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτεί η κατεύθυνση που επέλεξαν. Πέραν των εξειδικευμένων αυτών υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων. Δύο είναι οι κατευθύνσεις σπουδών που προσφέρονται στο Τμήμα ΟΔΕ:

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αποστολή της κατεύθυνσης είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές, λογιστικής εταιρικών επιχειρήσεων, αγοράς εργασίας και ευρωπαϊκής ένωσης, διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαχείρισης δεδομένων και μηχανογραφημένης λογιστικής, χρηματοοικονομικής διοίκησης, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διοίκησης ολικής ποιότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, κοστολόγησης και στρατηγικής κόστους, στρατηγικού μάνατζμεντ, και διοίκησης οργανωσιακής αλλαγής.
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών: Αποστολή της κατεύθυνσης είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές, μάρκετινγκ υπηρεσιών, διοίκησης επωνύμων προϊόντων, διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διοίκησης έργων, διαφήμισης, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διοίκησης ολικής ποιότητας, διαχείρισης σχέσεων μάρκετινγκ, κοστολόγησης και λογιστικής κόστους, στρατηγικού μάνατζμεντ, και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος  είναι διακριτές, εντούτοις ορισμένα μαθήματα είναι κοινά μεταξύ των κατευθύνσεων αυτών. Αυτό γιατί τα μαθήματα αυτά αποτελούν τη λογική συνέχεια των μαθημάτων κορμού (δηλαδή των μαθημάτων του πρώτου κύκλου) και επιπλέον, συντελούν στη συνέργεια των υπόλοιπων υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης. Πάντως, ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει ικανό αριθμό μαθημάτων μεταξύ μεγάλου αριθμού μαθημάτων επιλογής, διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμα σπουδών της αρεσκείας του και εμβαθύνοντας στην κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών,  Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους,  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :  

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα το τμήμα στοχεύει

 • στην παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
 • στην πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους
 • στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, μέσα από αυτές τις διαδικασίες το Τμήμα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους του στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και αποκτά την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προσαρμόζει και να εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
 • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Οικονομικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/10/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891210,  2310 891211, 2310 891261,  2310 891265,  FAX: 2310 891292 E-mail: ecosecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοποί του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου.
H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλ. της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1971, όταν η τότε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης άρχισε να απονέμει πτυχία με ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη.

Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σπουδών, το οποίο αφενός εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Οικονομικής Επιστήμης και αφ’ ετέρου ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ύπαρξη Προγράμματος Σπουδών, διδακτικού Προσωπικού και Υποδομών κατάλληλων για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα σε συνεχή αρμονία με τα διεθνή δεδομένα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν έχει κατευθύνσεις, αλλά προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές από το 5ο εξάμηνο να επιλέξουν μαθήματα από δύο μεγάλες ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων,  Στατιστική για Οικονομολόγους, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ ,  Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος,  Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική,  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών   Επιστημών  του   Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/