Γενικό Λύκειο

     το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/08/2017

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη δομή και την λειτουργία των Γενικών Λυκείων.

.

 Παρουσίαση του Γενικού Λυκείου (εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή ppt)

.


πιο αναλυτική παρουσίαση του Γενικού Λυκείου για τους μαθητές της Γ’ τάξης

(εγαγωγή της παρουσίασης σε μορφή pptx).

Προσοχή: Με το άρθρο 74 του Ν.Δ. 4485 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04.08.2017)  επανακαθορίζονται εκ νέου τα Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης, χωρίς πρόβλεψη πλέον του Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Τα τμήματα του τέως  4Ο Επιστημονικού Πεδίου : Επιστήμες της Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Στο προσεχές διάστημα αναμένετε νέα Υ.Α.

Σπουδές μετά το Γενικό Λύκειο:

Υπολογισμός Μορίων

Χρήσιμα έγραφα για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου: