Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/09/2018

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε  στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

2018 & 2017

Γενικό Λύκειο (2018 και 2017: γενική σειρά 90%) (σε μορφή pdf)

Επαγγελματικό Λύκειο (2018 και 2017: γενική σειρά 90%)  (σε μορφή pdf)

2018

2017

2016

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής παλιότερων ετών

 Γενικό Λύκειο (2015, 2014, 2013: γενική σειρά 90%)

Επαγγελματικό Λύκειο (2015, 2014, 2013 ομάδας Α’ – γενικής σειράς)

Σχόλια των Διαχειριστών

Οι βάσεις εισαγωγής παρατίθενται για ενημερωτικούς και μόνο λόγους. Σε καμία περίπτωση οι βάσεις εισαγωγής  (δηλαδή η βαθμολογία  του τελευταίου εισαγόμενου) δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής ή μη κάποιας σχολής. Είναι λάθος η συμπλήρωση του μηχανογραφικού να εδράζεται σε στατιστικά στοιχεία βάσεων προηγούμενων ετών.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την  λήψη ορθολογικής απόφασης επιλογής σπουδών προσδιορίζονται επιγραμματικά από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Αυτογνωσία: Γνώση της προσωπικότητας (αξίες, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, επιθυμίες – προτιμήσεις, κ.α.)
  • Πληροφόρηση: πολύ καλή γνώση του αντικειμένου των σπουδών, των μαθημάτων και εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν.
  • Προϋποθέσεις: Βαθμολογική επίδοση, προκαταρτικές εξετάσεις και ειδικές προϋποθέσεις.
  • Προοπτικές: Αγορά εργασίας, απορρόφηση.

Η γνώση των βάσεων εισαγωγής έρχεται να καλύψει τον τρίτο άξονα των προϋποθέσεων εισαγωγής και μόνο. Να σημειωθεί ότι οι βάσεις εισαγωγής κάθε χρόνο προσδιορίζονται από τους παρακάτω παραμέτρους:

  • από τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ο οποίος ορίζεται κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση, για κάθε ίδρυμα, σχολή ή τμήμα. Αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε ένα τμήμα αλλά και γενικότερα σε ένα επιστημονικό πεδίο  οδηγεί σε φθίνουσα τάση των βάσεων, αντίθετα μείωση του αριθμού των εισακτέων  οδηγεί σε αύξουσα τάση των βάσεων.
  •  Από την δυσκολία των θεμάτων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά. Επιλογές θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με υψηλό βαθμό δυσκολίας οδηγούν σε πτωτική – φθίνουσα τάση των βάσεων. Αντίθετα επιλογές θεμάτων με μικρό βαθμό δυσκολίας οδηγούν σε άνοδο – αυξητική τάση των βάσεων. Με απλά λόγια όταν τα θέματα είναι δύσκολα είναι για όλους δύσκολα, όταν είναι εύκολα είναι για όλους εύκολα, και κατά συνέπεια οι επιδόσεις των μαθητών και οι βάσεις εισαγωγής αυξομειώνονται ανάλογα.  
  • Από τις επιλογές των μαθητών – συνυποψήφιων σου. Κάθε μαθητής αποτελεί όμως μία ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του επαγγελματικές αξίες, ικανότητες και ιεραρχήσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα της γνώσης των στοιχείων αυτών για ενημερωτικούς και μόνο λόγους και σε καμία περίπτωση  για ουσιαστικούς παράγοντες –κριτήρια επαγγελματικού προσανατολισμού.  Και επειδή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχανογραφικού γίνεται αφού γνωρίζεις τις επιδόσεις σου, δεν αποτελούν πλέον απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση και κατάθεση του μηχανογραφικού σου.