Εισαγωγικά στοιχεία

Αγαπητοί επισκέπτες  σας καλωσορίζουμε στη νέα διαδικτυακή Πύλη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Στόχος του www.mysep.gr  αποτελεί  η πληροφόρηση  σας,  σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Κάθε νέος, προκειμένου να πάρει αποφάσεις για την εκπαιδευτική και την επαγγελματική του πορεία, χρειάζεται να προβεί στην  αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών. Το σύγχρονο αυτό εργαλείο λειτουργεί καταλυτικά προς  αυτή την κατεύθυνση..

 

Η διαδικτυακή πύλη δίνει  τη δυνατότητα πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης στο μέτρο του δυνατού, και συμβάλει καθοριστικά στην πληροφόρηση,  ώστε κατακτώντας ικανοποιητικά το πρώτο στάδιο της πληροφόρησης  να συνεχίσετε  την διερεύνηση σας στο επίπεδο της προσωπικής αυτογνωσίας  και των διαδικασιών της ορθολογικής λήψης απόφασης  για μία επιτυχημένη μετάβαση στους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σας  στόχους..

 

Η πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών  στο www.mysep.gr  ΔΕΝ αντικαθιστά  την συμβουλευτική στήριξη και τις άλλες υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από ένα δημόσιο  ΚΕ.ΣΥ.Π.  (Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού)  της περιοχής σας, και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ..

 

Η παρούσα διαδικτυακή Πύλη είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εργασίας και εμπειρίας  των δημιουργών της στο θεσμό της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με θεμέλια αντίστοιχων σπουδών και επιμορφώσεων. Συντελεστές:

  • Φωτίου Νικόλαος, Εκπαιδευτικός –Υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ  Πιερίας
  • Παραστατίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός –Υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ  Ημαθίας.
  • Banner