Εισαγωγικά στοιχεία

Αγαπητοί μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

Σας καλωσορίζουμε στη νέα διαδικτυακή Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Στόχος της Πύλης  αποτελεί η έγκυρη και έγκαιρη  πληροφόρηση  σας,  για κάθε ζήτημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κάθε νέος, προκειμένου να πάρει αποφάσεις για την εκπαιδευτική και την επαγγελματική του πορεία, χρειάζεται να προβεί στην  αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών. Το σύγχρονο αυτό εργαλείο λειτουργεί καταλυτικά προς  αυτή την κατεύθυνση.

 

.Η διαδικτυακή πύλη σχεδιάστηκε και ενημερώνεται συνεχώς για να συμβάλει καθοριστικά στην πληροφόρηση σας και σας προτρέπει, αφού κατακτήσετε ικανοποιητικά το πρώτο στάδιο της πληροφόρησης  να συνεχίσετε  την διερεύνηση σας στο επίπεδο της προσωπικής αυτογνωσίας  και των διαδικασιών της ορθολογικής λήψης απόφασης,  για μία επιτυχημένη μετάβαση στους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σας  στόχους.

 

.Η πλοήγηση στο εσωτερικό της Πύλης  ΔΕΝ αντικαθιστά  την συμβουλευτική στήριξη και τις άλλες υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από ένα δημόσιο  ΚΕ.ΣΥ.Π.  (Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού)  της περιοχής σας, και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ.

 

Συνεχή Αξιολόγηση – Αναβάθμιση Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Banner

    facebook banner

    youtube banner